آدرس : خیابان گاندی، خ 16، پلاک شماره 9 ، طبقه اول، واحد شماره 2